MDM AB

Million Dollar Mind AB är ett forskningsbaserat företag inom marknadsföring och marknadssynlighet med fokus på kommunikation sedd ur kundens synvinkel.

Vilket i praktiken kan ses som en form av Performance Marketing.

Million dollar Mind AB is a research-based company in marketing and market visibility with a focus on communication from the customer’s point of view.

Which in practice can be seen as a form of Performance Marketing.