Novus

Resultat av Novus undersökningar perioden 2012-2022, Allmänheten om reklam

Grön del: mycket/ganska positiva till reklam
Röd del: neutrala/ganska/mycket negativa till reklam

I snitt är 17,2% av de tillfrågade under perioden mycket positivt eller positivt inställda till reklam.